Grass Root Power

Kentucky Grassroots Education Network

Published by

Save Our Schools Kentucky

The Council for Better Education

Dear JCPS

Pastors for Kentucky Children

State Grassroots Education Organizations


Alabama

az

Arizona

Arkansas

ca

California

Colorado

ct

Connecticut

Delaware

fl

Florida

ga

Georgia

hi

Hawaii

Idaho

Illinois

in

Indiana

io

Iowa

ks

Kansas

kt

Kentucky

Louisiana

md

Maryland

ma

Massachusetts

mi

Michigan

Minnesota

ms

Mississippi

mo

Missouri

Montana

ne

Nebraska

nv

Nevada

nh

New Hampsire

nj

New Jersey

ny

New York

nc

North Carolina

oh

Ohio

Oklahoma

or

Oregon

pa

Pennsylvania

ri

Rhode Island

sc

South Carolina

tn

Tennessee

tx

Texas

va

Virginia

Washington

West Virginia

wi

Wisconsin